AKB48 Iriyama Anna, Watanabe Mayu [Weekly Young Jump] 2013 Nr. 25 Fotomagazin

AKB48 Iriyama Anna, Watanabe Mayu [Weekly Young Jump] 2013 Nr. 25 Fotomagazin

AKB48 Iriyama Anna, Watanabe Mayu [Weekly Young Jump] 2013 Nr. 25 Fotomagazin

AKB48 Kasai Mikako Kasai Sakura Miyajima Kyoko Hinami Akina Minami Asana Mamoru Hiyori Momose [Wöchentlicher Playboy] 2011 Nr. 36 Foto

AKB48 Kasai Mikako Kasai Sakura Miyajima Kyoko Hinami Akina Minami Asana Mamoru Hiyori Momose [Wöchentlicher Playboy] 2011 Nr. 36 Foto

AKB48 Kasai Mikako Kasai Sakura Miyajima Kyoko Hinami Akina Minami Asana Mamoru Hiyori Momose [Wöchentlicher Playboy] 2011 Nr. 36 Foto

[Young Magazine] AKB48 Risa Yoshiki Erina Matsui 2011 Nr. 26 Foto

[Young Magazine] AKB48 Risa Yoshiki Erina Matsui 2011 Nr. 26 Foto

[Young Magazine] AKB48 Risa Yoshiki Erina Matsui 2011 Nr. 26 Foto

AKB48 Ogino Keling [Weekly Young Jump] 2011 Nr. 15 Fotomagazin

AKB48 Ogino Keling [Weekly Young Jump] 2011 Nr. 15 Fotomagazin

AKB48 Ogino Keling [Weekly Young Jump] 2011 Nr. 15 Fotomagazin

AKB4 Tomomi Itano Natsuna Arisa Sugi Haruna Aikawa Saki Takei Mitsuki Tanimura [Wöchentlicher Playboy] 2010 Nr. 40 Foto

AKB4 Tomomi Itano Natsuna Arisa Sugi Haruna Aikawa Saki Takei Mitsuki Tanimura [Wöchentlicher Playboy] 2010 Nr. 40 Foto

AKB4 Tomomi Itano Natsuna Arisa Sugi Haruna Aikawa Saki Takei Mitsuki Tanimura [Wöchentlicher Playboy] 2010 Nr. 40 Foto